Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

23.01.2020 11:06
 
pdf.png
 

Sdružení obcí povodí Stonávky - informace

21.01.2020 07:21
 
 

Informace o konání zasedání ZO Komorní Lhotka

20.01.2020 16:59
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

20.01.2020 09:12
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného

11.12.2019 15:31
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tčídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.12.2019 15:29
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

11.12.2019 15:28
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

11.12.2019 15:26
 
pdf.png
 

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

10.12.2019 11:31 (platnost do: 31.12.2022)
 
pdf.png
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška

03.12.2019 08:23
 
pdf.png