Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb KOMORNÍ LHOTKA Komorní Lhotka je malebnou podhorskou lázeňskou obcí s tisícem obyvatel a příznivým klimatem blahodárně působícím na lidský organismus, přístupnou z Hnojníku úzkou silnicí stíněnou stoletou lipovou alejí o délce 2,5 km. Obec je hlavním protagonistou rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu obcí povodí Stonávky, která v katastru obce pramení a obcí protéká.

V Komorní Lhotce je možno si prohlédnout klasicistní evangelický kostel z roku 1782 se třemi empírovými náhrobky a s barokním mobiliářem, krásným oltářem a kazatelnou. Také katolický kostel, který byl vybudován o více než 100 let později z místního šedozeleného godulského pískovce je zajímavým objektem. Lidová architektura je přímo v centru obce zastoupena zachovalými roubenými karpatskými dřevěnicemi z 19. století, typickými pro Těšínsko, a v údolí Ráztoky mimořádně zachovalým roubeným selským domem včetně stodoly, chlévů a kůlny. Na jihovýchodním svahu hory Goduly lze shlédnout "toleranční pomník", postavený v roce 1931 při 150. výročí vydání tolerančního patentu.

Charakter obce je přímo utvářen horským reliéfem Moravskoslezských Beskyd, v jejichž údolích se obec nachází. Pěší trasy, cyklotrasy, případně koňské stezky, které hustě protkávají okolní krajinu, nabízejí řadu překrásných výhledů i romantických přírodních zákoutí, příležitostí pro sportovní vyžití i pro soukromé meditace. Návštěvníkům se nabízí ubytování v hotelích, rekreačních zařízeních i v soukromí. V obci je široká nabídka místních jídel a krajových specialit v několika restauracích s mnohotvárným koloritem. Komorní Lhotka také nabízí pravou finskou saunu, léčivé bylinkové lázně a další zařízení poskytující ozdravné procedury.

PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Naposled přidáno

Úřední deska
Výstraha ČHMÚ
20.07.2017 13:19

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
18.07.2017 09:42

Úřední deska
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
17.07.2017 16:40

Úřední deska
záměr obce pronajmout nebytové prostory
12.07.2017 16:52

Informace podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
8/2017
12.07.2017 13:35

Informace podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
7/2017
12.07.2017 13:30

Informace OÚ
POZVÁNÍ NA LIGOTSKÝ JARMARK
12.07.2017 12:54

Zápisy a usnesení
Anonymizovaná Usnesení z XXXVII. zasedání ZO
11.07.2017 13:05

Úřední deska
Rozpočtové opatření č.III/2017
11.07.2017 11:02

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
07.07.2017 09:23

Úřední deska
Nařízení města Třince č. 05/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
07.07.2017 09:22

Úřední deska
Nařízení města Třince č. 7/2017, kterým se vydává tržní řád
07.07.2017 09:20

Informace podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
6/2017
03.07.2017 14:09

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
03.07.2017 14:09

Informace OÚ
Informace o uzavření obecního úřadu ve dnech 4. - 7. 7.2017
30.06.2017 11:43

Informace OÚ
Informace o uzavření obecní knihovny
29.06.2017 13:57

Úřední deska
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
27.06.2017 13:32

Informace OÚ
Informace o uzavření stavebního úřadu v Hnojníku
26.06.2017 09:32

Úřední deska
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2018-2020
23.06.2017 09:26

Úřední deska
SOPS přijalo rozpočtové opatření č. 1 a je zveřejněno na internetových stránkách SOPS a k nahlédnutí v kanceláři Stonaxu, Třanovice čp. 1.
23.06.2017 09:25

Úřední deska

Výstraha ČHMÚ
20.07.2017 13:19

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
18.07.2017 09:42

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
17.07.2017 16:40

záměr obce pronajmout nebytové prostory
12.07.2017 16:52

Rozpočtové opatření č.III/2017
11.07.2017 11:02

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
07.07.2017 09:23

Nařízení města Třince č. 05/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
07.07.2017 09:22

Nařízení města Třince č. 7/2017, kterým se vydává tržní řád
07.07.2017 09:20

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
03.07.2017 14:09

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka
27.06.2017 13:32

více>>

Informace OÚ

POZVÁNÍ NA LIGOTSKÝ JARMARK
12.07.2017 12:54

Informace o uzavření obecního úřadu ve dnech 4. - 7. 7.2017
30.06.2017 11:43

Informace o uzavření obecní knihovny
29.06.2017 13:57

Informace o uzavření stavebního úřadu v Hnojníku
26.06.2017 09:32

Nabídka pracovního místa
22.06.2017 09:03

Informace o uzavření matriky v Hnojníku
21.06.2017 15:26

Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení VVN 400kV V404 Nošovice-Varín o vstupech na pozemky
13.06.2017 09:11

37. výzva k předkládání projektů v IROP „Energetické úspory v bytových domech II“
31.05.2017 15:07

oznámení o uzavření matriky v Hnojníku
22.05.2017 13:40

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.05.2017
18.05.2017 12:22

více>>